Chủ đề

Chủ đề: Báo cáo Bộ Quốc phòng Mỹ: Các diễn biến quân sự của Trung Quốc năm 2014

(CĐ 17) Kỳ 30 – Vị thế hiện tại của PLA và khả năng phòng thủ của Đài Loan nếu xảy ra xung đột

30/12/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 30 – Vị thế hiện tại của PLA và khả năng phòng thủ của Đài Loan nếu xảy ra xung đột

Công tác chuẩn bị cho cuộc xung đột Đài Loan với khả năng có sự can thiệp của Mỹ tiếp tục chiếm vị trí hàng đầu trong chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Chương 5: HIỆN ĐẠI HÓA LỰC LƯỢNG NHẰM ĐỀ PHÒNG TÌNH HUỐNG BẤT TRẮC Ở ĐÀI LOAN (tiếp theo) Tháng 11/2013 tàu sân bay đầu tiên của...

(CĐ 17) Kỳ 29 – Chiến lược và hành động của Trung Quốc ở Eo biển Đài Loan

30/12/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 29 – Chiến lược và hành động của Trung Quốc ở Eo biển Đài Loan

An ninh ở Eo biển Đài Loan đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tương tác giữa Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Mỹ. Chiến lược của Trung Quốc đối...

(CĐ 17) Kỳ 28 – Xuất khẩu Vũ khí Trung Quốc

24/12/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 28 – Xuất khẩu Vũ khí Trung Quốc

Từ năm 2008 đến năm 2012, Trung Quốc đã ký kết nhiều thỏa thuận bán vũ khí thông thường trên toàn thế giới với tổng giá trị lên đến 10 tỷ USD. Năm 2013, Trung...

(CĐ 17) Kỳ 27 – Xu hướng hiện đại hóa trang thiết bị quân sự

19/12/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 27 – Xu hướng hiện đại hóa trang thiết bị quân sự

Việc phân bổ vốn đầu tư và nguồn lực trong ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc ưu tiên cho các hệ thống tên lửa và không gian, tiếp theo là các máy bay, trang...

(CĐ 17) Kỳ 26 – Xu hướng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc

19/11/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 26 – Xu hướng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc

Năm 1998, Trung Quốc thông qua một chiến lược toàn diện để cải thiện ngành công nghiệp quốc phòng. Chiến lược này kêu gọi một sự hiện đại hóa có chọn lọc...

(CĐ 17) Kỳ 25 – Xu hướng chi tiêu quân sự của Trung Quốc

19/11/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 25 – Xu hướng chi tiêu quân sự của Trung Quốc

Dựa trên phương pháp tính giá thành các thiết bị và vũ khí quân sự cũng như tỷ giá năm 2013, Bộ Quốc phòng (DoD) ước tính tổng chi tiêu quân sự của Trung Quốc...

(CĐ 17) Kỳ 24 – Lực lượng An ninh Nội địa Trung Quốc

15/11/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 24 – Lực lượng An ninh Nội địa Trung Quốc

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 23 – Khả năng tấn công đa tầm của Quân đội Trung Quốc

15/11/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 23 – Khả năng tấn công đa tầm của Quân đội Trung Quốc

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 22 – Vai trò của Chiến tranh điện tử trong cuộc xung đột tương lai của Trung Quốc

15/11/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 22 – Vai trò của Chiến tranh điện tử trong cuộc xung đột tương lai của Trung Quốc

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 21 – Căn cứ ngầm trong lòng đất của Quân đội Trung Quốc

14/11/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 21 – Căn cứ ngầm trong lòng đất của Quân đội Trung Quốc

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 20 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.4)

13/11/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 20 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.4)

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 19 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.3)

13/11/2014 | Thế giới

(CĐ 17) Kỳ 19 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.3)

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 18 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.2)

23/10/2014 | An ninh quốc phòng

(CĐ 17) Kỳ 18 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.2)

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 17 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.1)

22/10/2014 | An ninh quốc phòng

(CĐ 17) Kỳ 17 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.1)

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...

(CĐ 17) Kỳ 16 – Xu hướng hiện đại hóa lực lượng quân sự Trung Quốc

22/10/2014 | An ninh quốc phòng

(CĐ 17) Kỳ 16 – Xu hướng hiện đại hóa lực lượng quân sự Trung Quốc

Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”, Ban...