Chủ đề

(Thời sự) - “Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khiêm tốn, nỗ lực hoạt động để nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân, tổ quốc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong điếu văn tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi là một tổn thất lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, UBTW MTTQ Việt Nam tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang

Tổng Bí thư điểm lại quá trình công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong hơn 40 năm qua, từ khi là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cho tới khi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an rồi Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, hoạt động của ông Trần Đại Quang gắn liền với lực lượng công an.

Ông đã cùng lãnh đạo Bộ Công an thể chế hoá cương lĩnh lãnh đạo của Đảng về đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chính sách về đảm bảo an toàn an ninh quốc gia, phá vỡ nhiều âm mưu chống phá.

Những nỗ lực và cống hiến của Chủ tịch nước trên cương vị người lãnh đạo lực lượng công an đã giúp giữ vững an toàn an ninh, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trên cương vị Chủ tịch nước từ tháng 4/2016 đến nay, ông đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phối hợp với các tổ chức lập pháp, hành pháp, tư pháp và UBMTTQ Việt Nam để tích cực đóng góp vào quá trình đổi mới, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khiêm tốn, nỗ lực hoạt động để nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân, tổ quốc. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha gương mẫu, gần gũi, yêu thương” – Tổng Bí thư nói.

Với 63 năm tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được Đảng và nhà nước đã ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi xin quyết tâm một lòng đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định con đường Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước dân chủ, công bằng, văn mình, đi lên CNXH. Trước nỗi đau thương mất mát không gì sánh được này, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch nước”.

(Theo Dân Trí)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]