Chủ đề

xuyên tạc Hội nghị Trung ương 7

Lộ diện “miệng không vành” xuyên tạc Hội nghị Trung ương 7

14/05/2018 | Chính trị

Lộ diện “miệng không vành” xuyên tạc Hội nghị Trung ương 7

Trong số báo trước, chúng tôi đã phản ánh thủ đoạn các thế lực xấu tung lên mạng các bài viết dưới dạng rò rỉ nhân sự” mà thực chất là tung hỏa mù trước thềm Hội nghị Trung ương 7 nhằm đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người.Cho rằng tại hội nghị này, BCH Trung ương sẽ làm công tác nhân sự nên...