Chủ đề

xúi giục kích động

Cử tri TPHCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ đứng đầu, xúi giục kích động

13/06/2018 | Chính trị

Cử tri TPHCM đề nghị xử lý nghiêm kẻ đứng đầu, xúi giục kích động

Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần phải phân loại, tìm ra những kẻ cầm đầu, xúi giục, tụ tập, bạo động như vừa qua… Tại buổi tiếp xúc cử tri của HĐND TPHCM với cử tri Quận 4 diễn ra sáng 13/6, đa số cử tri đề nghị cần phải xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu, xúi giục nhân dân tụ tập, gây...