Chủ đề

Xe tăng T-54B

Global Firepower: Số lượng tăng của Việt Nam thêm 75 chiếc

06/10/2017 | An ninh quốc phòng

Global Firepower: Số lượng tăng của Việt Nam thêm 75 chiếc

Trang mạng Global Firepower vừa cập nhật bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu, trong đó đã có một vài thay đổi đáng chú ý về Việt Nam. Trong bảng số liệu mà tổ chức Global Firepower đưa ra hôm 8/6/2017, có tất cả 128 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát thông qua điểm PwrIndx, nhưng hiện...