Chủ đề

Văn phòng các ban Đảng

Vĩnh Phúc sẽ giải thể Văn phòng các ban Đảng

03/08/2018 | Chính trị

Vĩnh Phúc sẽ giải thể Văn phòng các ban Đảng

Theo đó, sẽ giải thể và chuyển nhiệm vụ lái xe, tạp vụ, tài chính kế toán từ văn phòng các Ban trực thuộc Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy.Theo thông tin từ Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức cuộc họp cho ý kiến vào Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham...
Chủ đề liên quan: ,