Chủ đề

Tự do tín ngưỡng

Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc sự thật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

06/03/2018 | Chính trị

Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc sự thật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Trong âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thì tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề mà chúng đặc biệt quan tâm. Bởi đây là lĩnh vực nhạy cảm”, nên việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo chống Việt Nam đã trở thành quy luật từ trước đến nay.Âm mưu lâu dài của các...

Không thể phủ nhận hiện thực sinh động về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

25/12/2017 | Chính trị

Không thể phủ nhận hiện thực sinh động về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Ở nước ta, Lễ Thiên chúa Giáng sinh, cũng như Lễ Phật đản ngày nay không chỉ là một ngày hội của đồng bào theo đạo Phật hay đạo Thiên Chúa, mà đã trở thành...

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được tôn trọng và bảo vệ

11/12/2017 | Chính trị

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được tôn trọng và bảo vệ

Trong quá trình lãnh đạo xây dựng xã hội ở Việt Nam, Đảng ta luôn xác định: Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức...

Báo cáo về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ: Bổn cũ soạn lại

11/09/2017 | Chính trị

Báo cáo về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ: Bổn cũ soạn lại

Vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo thường niên về tự do tôn giáo của 199 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Mặc dù có một số tiến bộ...

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

19/08/2016 | Thời sự

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để bảo đảm người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo,...

9 quan niệm sai lầm lớn bạn nên biết khi đi lễ chùa

02/03/2015 | Văn hóa

9 quan niệm sai lầm lớn bạn nên biết khi đi lễ chùa

Cúng dường bằng đồ mặn, tiền lẻ, vàng mã, hoặc rượu, thuốc lá, thậm chí là cầu tài, cầu tình,… đều là những sai lầm khi đi lễ chùa bạn nên biết,...

Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam

31/07/2014 | Chính trị

Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam

Báo cáo viên đặc biệt tập trung trao đổi về chính sách, luật pháp và thực tiễn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thực hiện chủ trương tăng cường...

Vì sao Việt Nam tránh được bi kịch thánh chiến?

07/03/2014 | Văn hóa

Vì sao Việt Nam tránh được bi kịch thánh chiến?

Tâm lý ‘vái tứ phương’ khiến người Việt bao dung hơn, thân thiện, dễ dàng tiếp nhận sự khác biệt hơn. Các giá trị dung hòa lẫn nhau khiến Việt Nam...

“Chính trị hóa tôn giáo” và chiêu bài của Mỹ

15/07/2013 | Chính trị

“Chính trị hóa tôn giáo” và chiêu bài của Mỹ

Mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị luôn đ­ược xem là vấn đề phức tạp, tế nhị, tinh vi và nhạy cảm. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế...

BBC cùng ông JB Nguyễn Hữu Vinh vu khống một giáo dân

07/05/2013 | Bạn đọc

BBC cùng ông JB Nguyễn Hữu Vinh vu khống một giáo dân

BBT – Theo thông lệ quốc tế, quyền lựa chọn sử dụng hay không sử dụng tin, bài của bạn đọc thuộc về Ban Biên tập tờ báo. Do vậy, khi BBC chọn đăng bài...

Đưa Việt Nam vào danh sách CPC: Con bài chính trị của Mỹ

02/05/2013 | Chính trị

Đưa Việt Nam vào danh sách CPC: Con bài chính trị của Mỹ

Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ vừa công bố báo cáo thường niên về tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Theo báo cáo này, Việt Nam được xếp vào một trong các nước...

Sự thật Việt Nam và các vấn đề về quyền tự do

19/04/2013 | Bạn đọc

Sự thật Việt Nam và các vấn đề về quyền tự do

Việt Nam luôn phấn đấu cho các quyền tự do được thực hiện một cách đầy đủ và luôn được đảm bảo thực hiện bằng các quy định được nêu rõ trong Hiến...

Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo?

19/04/2013 | Bạn đọc

Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo?

Lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam là một trong những âm mưu xuyên suốt của các thế lực thù địch nhà nước Việt Nam. Để thực hiện...