Chủ đề

Trương Nhân Tuấn

Lật mặt tin giả

12/06/2018 | Pháp luật

Lật mặt tin giả

Nghe nói công an, cảnh sát đàn áp dân biểu tình nói tiếng ‘xí xa xí xồ’ với nhau… Chúng ta có thể giết chết tên cảnh sát Tàu này mà không mang tội gì cả” là lời lẽ xách động rợn người của đối tượng Trương Nhân Tuấn lợi dụng sự kiện ngày 10 và 11-6 vừa qua ở Bình Thuận.  Đó là một thứ tin...