Chủ đề

trưởng ban Tôn giáo Chính phủ

Cục trưởng An ninh làm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ

12/09/2017 | Chính trị

Cục trưởng An ninh làm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ

Ông Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng An ninh Tây Bắc (Bộ Công an) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Quyết đinh bổ nhiệm cho ông Vũ Chiến Thắng. Ảnh: TGCP Ngày 11/9, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông...