Chủ đề

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng

Những bí mật về chiếc xe tăng số hiệu 980 trên Tượng đài chiến thắng Buôn Mê Thuột

12/03/2017 | Quân đội nhân dân

Những bí mật về chiếc xe tăng số hiệu 980 trên Tượng đài chiến thắng Buôn Mê Thuột

Lý do đặt xe tăng ở vị trí đó khá dễ hiểu và hầu hết du khách có thể suy ra được. Song tại sao nó lại mang số hiệu 980 thì không phải ai cũng biết! Xe tăng T-54 số hiệu 980 trên Tượng đài Chiến thắng Buôn Mê Thuột. LTS: Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Mùa Xuân 1975, Bộ Thống soái tối cao đã lựa chọn...