Chủ đề

triển vọng kinh tế 2019

Lạc quan triển vọng kinh tế 2019

04/09/2018 | Kinh tế

Lạc quan triển vọng kinh tế 2019

Kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục được hưởng lợi nhờ triển vọng lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu, các yếu tố tích cực nội tại như môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư kinh doanh ít nhiều được củng cố… Tốc độ tăng trưởng...