Chủ đề

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân+

Tình quân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

11/02/2018 | Chính trị

Tình quân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968 toàn tỉnh Vĩnh Long có gần 9.500 người tham gia phục vụ công tác hậu cần, và nuôi chứa cán bộ tham gia chiến dịch. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bên cạnh những chỉ đạo, quyết định mang tính chiến lược của Bộ Chính trị, Khu ủy Khu 9 và Tỉnh...

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân: Bài học vô giá cho hiện tại và tương lai

30/01/2018 | An ninh quốc phòng

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân: Bài học vô giá cho hiện tại và tương lai

Trong chiến thắng hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân có vai trò to lớn của lực lượng Công an Nhân dân, một trong những lực lượng chi...

Cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 mở ra điều kiện và thời cơ

19/01/2018 | An ninh quốc phòng

Cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 mở ra điều kiện và thời cơ

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 làm đảo lộn tình thế chiến lược trên chiến trường, làm lung lay ý chí xâm lược của địch. Ngày 19/1,...

Nét đặc sắc của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn-Gia Định

10/01/2018 | Chính trị

Nét đặc sắc của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Sài Gòn-Gia Định

Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã đánh dấu một bước phát triển mới trong học thuyết...