Chủ đề

Tính thuế thu nhập cá nhân

Tính thuế thu nhập cá nhân: Giảm thất thu, trốn thuế hơn tăng thuế

30/01/2018 | Kinh tế

Tính thuế thu nhập cá nhân: Giảm thất thu, trốn thuế hơn tăng thuế

Căn cứ tính thuế, xác định mức chịu thuế TNCN cần khoa học, theo thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tế Việt Nam. Luật thuế TNCN được coi là thuế Vua”, thuế Nữ hoàng” vì Luật này khi đi vào cuộc sống tác động đến rất nhiều đối tượng trong xã hội về nhiều mặt. Bài trước chúng tôi đã đề...

Tính thuế thu nhập cá nhân: Không hợp lý, dân sẽ tìm cách lách luật

29/01/2018 | Kinh tế

Tính thuế thu nhập cá nhân: Không hợp lý, dân sẽ tìm cách lách luật

Với cách tính thuế TNCN mới, người lao động có mức thu nhập tầm 20-40 triệu có thể bị ảnh hưởng lớn nếu giữ nguyên mức giảm trừ gia cảnh. Tính thuế...