Chủ đề

Tin quân sự Nga

Nga trang bị Penicillin, lục quân nước nào cũng khiếp sợ

03/04/2017 | An ninh quốc phòng

Nga trang bị Penicillin, lục quân nước nào cũng khiếp sợ

Hệ thống trang bị Penicillin được thiết kế trên xe cơ động, được dùng để phát hiện các mục tiêu, hỏa điểm của đối phương. Hệ thống trang bị Penicillin Truyền hình Ngôi Sao của quân đội Nga gần đây vừa tiết lộ một loại trang bị mới của quân đội Nga có tên Penicillin (tên một loại thuốc kháng sinh...