Chủ đề

tiểu sử Trần Đại Quang

Tiểu sử Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

25/07/2016 | Thời sự

Tiểu sử Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngày 25/07/2016, đồng chí Trần Đại Quang tiếp tục được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Trần Đại Quang mang cấp bậc quân hàm Đại tướng Công an Nhân dân, có học hàm Giáo sư – Tiến sỹ ngành Luật. Tiểu sử ông...