Chủ đề

thất thu thế

Người Việt Nam chưa giàu đã già và gánh nặng an sinh

01/10/2017 | Văn hóa

Người Việt Nam chưa giàu đã già và gánh nặng an sinh

Đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng nhưng từ năm 2011, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số. Cả nước hiện có hơn 10 triệu người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 11% dân số. Dự báo đến năm 2050, tỷ lệ này là 25%. Điều đáng nói là hiện nay chỉ có 10% người cao tuổi có tiền tích lũy và...