Chủ đề

tên lửa phòng không S-300PMU-1

S-300PMU-1 Việt Nam sẽ thực hành bắn đạn thật tại Nga?

06/06/2018 | An ninh quốc phòng

S-300PMU-1 Việt Nam sẽ thực hành bắn đạn thật tại Nga?

Bắn đạn thật nhằm kiểm tra, đánh giá chính xác nhất quá trình huấn luyện của khẩu đội tên lửa phòng không S-300PMU-1 là yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Quân đội Việt Nam chính thức tiếp nhận 2 tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-1 từ Nga vào giai đoạn 2003, trải qua quãng thời gian tới nay đã là...