Chủ đề

quản lý nhà nước theo pháp luật

Sổ hộ khẩu – nỗi ám ảnh của hàng triệu người dân

25/06/2016 | Xã hội

Sổ hộ khẩu – nỗi ám ảnh của hàng triệu người dân

Gần 6 triệu người dân Việt Nam không có hộ khẩu đồng nghĩa với việc từng ấy con người bị phân biệt khi làm các thủ tục hành chính. Đối với những người lao động nhập cư, cuốn sổ hộ khẩu thực sự là nỗi ám ảnh, là rào cản ngăn cách họ đến với những dịch vụ xã hội cơ bản. Như nhiều người...

Hơn 20 thủ tục hành chính “đòi” phải có hộ khẩu: Sự phân biệt đối xử với công dân

18/06/2016 | Xã hội

Hơn 20 thủ tục hành chính “đòi” phải có hộ khẩu: Sự phân biệt đối xử với công dân

Ngày 16.6, Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Báo cáo nghiên cứu hệ thống...

Hộ khẩu không còn phù hợp với quản lý xã hội

18/06/2016 | Xã hội

Hộ khẩu không còn phù hợp với quản lý xã hội

Hộ khẩu đang thực ra là bóng ma” trong quan hệ xã hội ở Việt Nam, giữa người nhập cư và người thường trú với các thủ tục hành chính. Chính bởi vậy, hệ...

Người dân phải trả hơn 2 triệu đồng “lót tay” khi đi đăng ký hộ khẩu thường trú

17/06/2016 | Xã hội

Người dân phải trả hơn 2 triệu đồng “lót tay” khi đi đăng ký hộ khẩu thường trú

2,2% người tạm trú thừa nhận từng phải trả phí “bôi trơn” mức từ 2 đến 5 triệu đồng khi đăng ký hộ khẩu. Đó là một trong những khảo sát đáng...

Người nhập cư khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công

17/06/2016 | Xã hội

Người nhập cư khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công

Mặc dù khoảng cách về tiếp cận các dịch vụ đã giảm song những người nhập cư (đăng ký tạm trú) vẫn đối mặt với những hạn chế trong tiếp cận một số...

Người tạm trú bị phân biệt khi xin việc ở cơ quan Nhà nước

16/06/2016 | Xã hội

Người tạm trú bị phân biệt khi xin việc ở cơ quan Nhà nước

Báo cáo nghiên cứu hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam do Nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) và Viện xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã...

The Diplomat: Chu Vĩnh Khang và “luật pháp kiểu Trung Quốc”

31/07/2014 | Thế giới

The Diplomat: Chu Vĩnh Khang và “luật pháp kiểu Trung Quốc”

Điều tra Chu Vĩnh Khang là một thắng lợi với việc quản lý nhà nước bằng pháp luật, nhưng nó sẽ biến thành cú sốc nếu trường hợp ông Khang không phải ra tòa. Ông...