Chủ đề

quân đội Xô Viết

Những pha tuyển mộ điệp viên xuất sắc của tình báo quân đội Xô Viết

16/08/2018 | Hồ sơ mật - Interpol

Những pha tuyển mộ điệp viên xuất sắc của tình báo quân đội Xô Viết

Trong lịch sử hoạt động vẻ vang của mình, tình báo quân đội Xô viết từng có không ít những chiến công tuyển mộ được đánh giá là đặc biệt xuất sắc…Mạng lưới tình báo của bất kỳ một quốc gia nào không thể đơn giản chỉ có trong đội ngũ những người hoàn toàn tình nguyện, có nghĩa là những người...