Chủ đề

phùng quang hùng

Kỷ luật cảnh cáo nguyên chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng

16/12/2017 | Chính trị

Kỷ luật cảnh cáo nguyên chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng

Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phùng Quang Hùng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng – Ảnh: Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc Trong hai ngày 12 và 13-12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 20. Ông...