Chủ đề

phong trào dân trị

Về một cuộc “cách mạng lửa” đang được khai hỏa

03/07/2018 | Bạn đọc

Về một cuộc “cách mạng lửa” đang được khai hỏa

Trong các cuộc tụ tập gây rối vừa qua ở Bình Thuận, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh… đã có những đồng tiền được giúi cho một số người để họ xuống đường. Đã có một vài đối tượng giả danh Công an. Đã có những chai xăng được tuồn ra để quăng vào xe công vụ, đốt phá trụ sở, tấn công lực...