Chủ đề

phòng chống tham nhũng

Hiểu thêm về chủ thể phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

12/09/2018 | Chính trị

Hiểu thêm về chủ thể phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Một số bạn đọc băn khoăn về việc xác định chủ thể trong phòng, chống tự diễn biến”, tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay. Chúng tôi đã tìm hiểu và cung cấp tới bạn đọc một số thông tin. Trong phòng, chống tự diễn biến”, tự chuyển hóa” có chủ thể lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành và...
Chủ đề liên quan:

“Trước quy hoạch, người có quyền đã tính toán mua đất chờ thời”

07/09/2018 | Chính trị

“Trước quy hoạch, người có quyền đã tính toán mua đất chờ thời”

Trước khi quyết định quy hoạch thì vị trí nào cũng được tính toán mua trước rồi, lấy đấy và chờ thời, như chờ các dự án”. Ngày 6/9, các đại biểu Quốc...
Chủ đề liên quan: ,

Dân nói cán bộ có 5-7 biệt thự, có trăm tỷ đồng, sao không xác minh ngay?

06/09/2018 | Chính trị

Dân nói cán bộ có 5-7 biệt thự, có trăm tỷ đồng, sao không xác minh ngay?

Kiến nghị các cơ quan chức năng xây dựng quy trình chủ động hơn trong việc xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện quản lý của mình, đại biểu Quốc...

Cần người “ra roi”

11/08/2018 | Chính trị

Cần người “ra roi”

Nói cho vuông: Đại học Quốc gia Hà Nội mở chuyên ngành đào tạo thạc sỹ luật học về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng thì cứ mở để đáp ứng...

Hiến kế phòng chống tham nhũng: Ngăn ‘tham nhũng chính sách’

02/07/2018 | Chính trị

Hiến kế phòng chống tham nhũng: Ngăn ‘tham nhũng chính sách’

Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng hiện nay các dự án luật đều do một bộ cụ thể dự thảo nên việc tìm cách để đưa vào luật những...
Chủ đề liên quan: ,

Cần biện pháp cứng rắn trong phòng chống tham nhũng

30/06/2018 | Chính trị

Cần biện pháp cứng rắn trong phòng chống tham nhũng

Pháp luật trong phòng chống tham nhũng và hàng loạt những vấn đề lớn phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để góp phần chống tham nhũng. Từ sau khi có Nghị quyết...

Một số vụ án tham nhũng trong quân đội xử lý còn chậm

27/06/2018 | Chính trị

Một số vụ án tham nhũng trong quân đội xử lý còn chậm

“Vẫn có sự chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ dẫn đến xem xét, xử lý một số vụ án chậm so tiến độ được yêu cầu”, thượng tướng Lê Chiêm –...

Chống ‘căn bệnh bẩm sinh’ của quyền lực: Cuộc chiến đã sang trang

25/06/2018 | Chính trị

Chống ‘căn bệnh bẩm sinh’ của quyền lực: Cuộc chiến đã sang trang

Đấu tranh chống tham nhũng, cuộc chiến của niềm tin, vì niềm tin-một trang mới đầy hy vọng… Nhiều năm qua, tham nhũng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng luôn...
Chủ đề liên quan: ,

Hôm nay diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

25/06/2018 | Thời sự

Hôm nay diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

Hội nghị sẽ đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế về công tác phòng, chống tham nhũng. Hội...
Chủ đề liên quan: ,

Nhận diện rõ ràng, đấu tranh kiên quyết với âm mưu lợi dụng vấn đề tham nhũng để chống phá Việt Nam

25/06/2018 | Chính trị

Nhận diện rõ ràng, đấu tranh kiên quyết với âm mưu lợi dụng vấn đề tham nhũng để chống phá Việt Nam

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một bộ phận quan trọng cấu thành toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Không phải đến...
Chủ đề liên quan: ,

“Nhà của quan chức nhưng lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra…”

17/06/2018 | Chính trị

“Nhà của quan chức nhưng lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra…”

Nhà của cán bộ nhưng người thân đứng tên, nhất là người thân làm doanh nghiệp thì thì ai có quyền kiểm tra vì họ không thuộc đối tượng kê khai. Trao đổi...

‘Nhiều cán bộ lẩn tránh kê khai tài sản, hoặc kê khai rất nghèo’

02/06/2018 | Chính trị

‘Nhiều cán bộ lẩn tránh kê khai tài sản, hoặc kê khai rất nghèo’

Nếu yêu cầu cán bộ kê khai tài sản ngay từ ban đầu, kiểm tra hàng năm cho tới khi cán bộ được bầu giữ vị trí, thì tài sản của họ sẽ được giám sát minh...

“Cán bộ kê khai rất nghèo, hồ sơ bổ nhiệm không thấy tài sản gì cả“

01/06/2018 | Chính trị

“Cán bộ kê khai rất nghèo, hồ sơ bổ nhiệm không thấy tài sản gì cả“

Cán bộ của ta không nói là nghèo nhưng theo kê khai rất nghèo. Đọc hồ sơ khi phê chuẩn, bổ nhiệm nhiều khi không thấy có tài sản gì cả! Tổng Thư ký Quốc hội...

Xử nhiều cán bộ cấp cao, chỉ số ‘cảm nhận tham nhũng’ Việt Nam cải thiện

22/02/2018 | Chính trị

Xử nhiều cán bộ cấp cao, chỉ số ‘cảm nhận tham nhũng’ Việt Nam cải thiện

Năm 2017, Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực phòng chống tham nhũng, nổi bật là việc xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến nhiều...

Chống tham nhũng đâu chỉ sờ tới “lỗ tai voi”!

21/02/2018 | Chính trị

Chống tham nhũng đâu chỉ sờ tới “lỗ tai voi”!

Ông Trương Minh Hoàng: Từ những vụ việc được đưa ra xử lý, nhiều cá nhân bị kỷ luật đã mang đến lợi lớn là lòng tin của người dân vào Đảng, Nhà nước”. Năm...