Chủ đề

Phó văn phòng

Thưa Cục trưởng Đạt, tôi tin Giám đốc Quý 101%!

12/07/2017 | Bạn đọc

Thưa Cục trưởng Đạt, tôi tin Giám đốc Quý 101%!

Biết đâu trong cái rủi lại có cái may” bởi sau vụ bị bắt (nếu có) đó, ông Quý chả sao cả để 12 năm sau, từ Phó văn phòng quản lý đất đai thuộc Sở Địa chính Yên Bái, ông Quý đã chễm chệ ngồi vào ghế người đứng đầu ngành TNMT của một tỉnh. Nên biết đâu, sau cú biệt phủ” này, Giám đốc Quý...