Chủ đề

Nhất thể hóa Đảng và chính quyền

Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

15/08/2018 | Thời sự

Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 – NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy...

Thận trọng, khoa học, khách quan, toàn diện khi sáp nhập huyện, xã!

12/08/2018 | Chính trị

Thận trọng, khoa học, khách quan, toàn diện khi sáp nhập huyện, xã!

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến xây dựng đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp  xã từ nay đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết 18...

Sáp nhập, nhất thể hoá và câu chuyện ngăn ngừa tha hoá quyền lực

12/08/2018 | Chính trị

Sáp nhập, nhất thể hoá và câu chuyện ngăn ngừa tha hoá quyền lực

Đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức liên quan trực tiếp đến tổ chức, con người và thường chưa có tiền lệ, nên càng không thể nóng vội, một nhát ăn quan”.  Huyện...

“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“

27/05/2018 | Thời sự

“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“

ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết trong thời kỳ xây dựng đất nước. Hội nghị lần thứ...

Xây dựng cơ chế kiểm soát việc trao và thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa

15/05/2018 | Thời sự

Xây dựng cơ chế kiểm soát việc trao và thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa

Hội nghị Trung ương 6 (từ ngày 4 đến 11/10/2017) đã thảo luận và thống nhất thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; thực hiện bí thư...

Trưởng Ban Dân vận là Chủ tịch MTTQ: Tinh gọn bộ máy nhìn từ Quảng Ninh

12/04/2018 | Chính trị

Trưởng Ban Dân vận là Chủ tịch MTTQ: Tinh gọn bộ máy nhìn từ Quảng Ninh

Đến nay, Quảng Ninh đã nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận cấp ủy là Chủ tịch MTTQ huyện tại 14/14 địa phương. Tỉnh cũng đã bắt đầu thực hiện thí...

Nhất thể hóa – để “dồn gánh” không “nặng vai”!

28/10/2017 | Chính trị

Nhất thể hóa – để “dồn gánh” không “nặng vai”!

Ngày 25-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp...

Hợp nhất để không “quyền anh quyền tôi, quân anh quân tôi”

23/10/2017 | Chính trị

Hợp nhất để không “quyền anh quyền tôi, quân anh quân tôi”

Khi hợp nhất một số cơ quan Đảng với chính quyền thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng phải tập trung và thống nhất, tạo nên sức mạnh, không có quyền anh...

Cắt giảm bộ máy: Phải làm thực chất!

03/10/2017 | Chính trị

Cắt giảm bộ máy: Phải làm thực chất!

Hội nghị trung ương 6 khai mạc sáng 4-10 sẽ bàn thảo đề án xây dựng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Vấn đề là...

“Nhất thể hóa” nên làm nhưng thận trọng

20/06/2017 | Bạn đọc

“Nhất thể hóa” nên làm nhưng thận trọng

Vấn đề nhất thể hóa không phải là mới với nước ta hiện nay. Chủ trương nhất thể hoá các chức danh đã được nhiều văn bản, nghị quyết của Đảng và Nhà...

Mô hình chính thể cộng hòa lưỡng tính là gì?

16/06/2017 | Bạn đọc

Mô hình chính thể cộng hòa lưỡng tính là gì?

Nhất thể hóa hiện nay là một chủ đề nóng được nhiều nhà nghiên cứu cũng như toàn thể nhân dân quan tâm. Trên trang facebook của mình, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng...

Quảng Ninh: Nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố

26/05/2017 | Chính trị

Quảng Ninh: Nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố

Chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố ở tất cả các thôn, bản, khu phố được Tỉnh ủy Quảng Ninh đưa ra và thông...

Công vụ không làm, đó là vô đạo đức!

25/03/2016 | Chính trị

Công vụ không làm, đó là vô đạo đức!

Bên lề hành lang Quốc hội, ĐBQH Đỗ Văn Đương (TP.Hồ Chí Minh) đã dốc lòng về việc nạn tham nhũng đang “hành” bộ máy Nhà nước khiến người dân mất...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Bí thư kiêm Chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát?”

11/05/2015 | Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Bí thư kiêm Chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát?”

Chiều 8.5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) đã tiếp xúc cử tri quận...

Tinh giản biên chế “phục vụ”, nhìn từ nhất thể hóa

11/05/2015 | Chính trị

Tinh giản biên chế “phục vụ”, nhìn từ nhất thể hóa

Như vậy, để loại bỏ sự nặng nề về ngân sách do số lượng công chức biên chế kiểu tạp vụ” như Quảng Trị, thì việc tiền hành nhất thể hóa bộ máy Đảng...