Chủ đề

người phạm tội

Vì sao người được miễn trách nhiệm hình sự, người phải ngồi tù?

01/08/2016 | Pháp luật

Vì sao người được miễn trách nhiệm hình sự, người phải ngồi tù?

Nhân thân tốt chỉ là một trong các khía cạnh để được xem xét cho hưởng khoan hồng. Vì sao người được miễn trách nhiệm hình sự, người phải ngồi tù? Theo quy định tại Điều 3 của Bộ luật Hình sự năm 1999 về nguyên tắc xử lý, mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt...