Chủ đề

Ngày Toàn quốc kháng chiến

Kỳ tích từ sức mạnh nhân dân

21/12/2016 | Quân đội nhân dân

Kỳ tích từ sức mạnh nhân dân

Việc chiến đấu với quân xâm lược ngay tại Thủ đô là để giam chân địch, giúp T.Ư Đảng, Chính phủ và các cơ quan, nhân dân sơ tán ra vùng an toàn. Trận quyết chiến giữa Thủ đô cũng là để tiêu hao sinh lực địch, đánh vào ý chí xâm lược và kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của quân thù” . Thiếu tướng...

Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

18/12/2016 | Chính trị

Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Sáng 18/12, Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch...