Chủ đề

mật khẩu Facebook

Phát hiện tiện ích mở rộng Chrome trộm mật khẩu Facebook

17/05/2018 | Không gian mạng

Phát hiện tiện ích mở rộng Chrome trộm mật khẩu Facebook

Các nhà nghiên cứu bảo mật một lần nữa cảnh báo người dùng về một chiến dịch phần mềm độc hại mới hoạt động từ khoảng tháng 3 năm nay, và đã lây nhiễm hơn 100.000 người dùng trên toàn thế giới. Nigelthorn không chỉ ăn cắp mật khẩu Facebook mà còn biến hệ thống của nạn nhân thành máy đào tiền...
Chủ đề liên quan: , ,