Chủ đề

Lực lượng Kiểm soát quân sự

Lực lượng Kiểm soát quân sự Việt Nam, những điều ít biết

09/08/2015 | An ninh quốc phòng

Lực lượng Kiểm soát quân sự Việt Nam, những điều ít biết

Quân đội các quốc gia trên thế giới đều tổ chức một lực lượng chấp pháp có tên gọi Cảnh sát quân sự (Quân cảnh), tại Việt Nam, lực lượng này được gọi là Kiểm soát quân sự. Thông tư số 104/2010/TT-BQP về “Ban hành Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam” do Bộ trưởng Phùng...