Chủ đề

luật quốc phòng

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 Luật mới được thông qua

28/06/2018 | Thời sự

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 Luật mới được thông qua

Trong số 7 Luật được công bố, có Luật An ninh mạng với 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng. Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ...

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quốc phòng sửa đổi

08/06/2018 | Chính trị

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quốc phòng sửa đổi

Luật Quốc phòng (sửa đổi) quy định Một số dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng phải có tính lưỡng dụng. Với 88,3% tổng số...
Chủ đề liên quan: ,

Sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế đơn thuần

08/06/2018 | Kinh tế

Sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế đơn thuần

Luật Quốc phòng (sửa đổi) vừa được thông qua quy định dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục...
Chủ đề liên quan:

Gắn kết hoạt động quốc phòng với các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội

22/05/2018 | Chính trị

Gắn kết hoạt động quốc phòng với các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, chiều 22/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy...

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

10/11/2017 | Chính trị

Phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Sửa đổi Luật Quốc phòng nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ...