Chủ đề

kính hiệu chỉnh

Việt Nam chế tạo kính hiệu chỉnh đường ngắm cho pháo 100mm trên T-54

20/09/2013 | An ninh quốc phòng

Việt Nam chế tạo kính hiệu chỉnh đường ngắm cho pháo 100mm trên T-54

Kính hiệu chỉnh đường ngắm cho pháo 100mm trên xe tăng là sản phẩm vừa được các cán bộ kỹ thuật Cục Kỹ thuật, Binh chủng Tăng-Thiết giáp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công. Theo Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Đình Bính, trưởng nhóm nghiên cứu, kính hiệu chỉnh đường ngắm cho pháo 100mm trên xe tăng...