Chủ đề

Kiểm soát quân sự

Kiểm soát quân sự Việt Nam sẽ được trang bị V-100 Commando?

09/07/2018 | An ninh quốc phòng

Kiểm soát quân sự Việt Nam sẽ được trang bị V-100 Commando?

Hiện nay hầu như mọi lực lượng quân cảnh trên thế giới đều có trong biên chế các loại xe thiết giáp đặc chủng phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ. Các xe thiết giáp của Quân cảnh Nga được triển khai tại Syria Ngoài các loại vũ khí cá nhân, hầu hết các lực lượng Quân cảnh trên thế giới đều có trong biên...

Lực lượng Kiểm soát quân sự Việt Nam, những điều ít biết

09/08/2015 | An ninh quốc phòng

Lực lượng Kiểm soát quân sự Việt Nam, những điều ít biết

Quân đội các quốc gia trên thế giới đều tổ chức một lực lượng chấp pháp có tên gọi Cảnh sát quân sự (Quân cảnh), tại Việt Nam, lực lượng này được...