Chủ đề

kích động chiến tranh

Việt Tân và những chiêu bài kích động gây bất ổn xã hội

10/07/2018 | Chính trị

Việt Tân và những chiêu bài kích động gây bất ổn xã hội

Cùng với tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân đang sống lưu vong tại Mỹ cầm đầu, vào tháng 1.2018, Bộ Công an cũng tiếp tục xác định Việt Tân là tổ chức khủng bố. Tổ chức này, cho đến nay vẫn không từ một thủ đoạn nào nhằm phá hoại chủ trương đại đoàn kết dân tộc...

Báo Nga: “Crimea trong cơn kích động của phương Tây”

21/03/2014 | Thế giới

Báo Nga: “Crimea trong cơn kích động của phương Tây”

Nội dung chủ đạo của nhiều bài viết trên báo Nga tập trung ở câu trả lời của Nga cho cơn kích động của phương Tây nhân sự kiện bán đảo Crimea tham gia thành...