Chủ đề

không đúng giờ

Khi “giờ cao su” cũng trở thành… “văn hoá”

04/09/2018 | Bạn đọc

Khi “giờ cao su” cũng trở thành… “văn hoá”

Giảng viên lên lớp muộn 10 phút thì buổi học đó bị tính là giảng viên bỏ giờ không lý do. Sinh viên đến lớp muộn 5 phút bị tính nghỉ học một buổi không lý do. Giờ giải lao, sinh viên vào muộn sẽ bị tính một buổi nghỉ học không phép”. Thông báo về nội quy học đường tại Học viện Báo chí và Tuyên...