Chủ đề

kẻ cơ hội chính trị

Những quan điểm cực đoan về đối tác, đối tượng của Việt Nam hiện nay

23/02/2018 | Chính trị

Những quan điểm cực đoan về đối tác, đối tượng của Việt Nam hiện nay

Trong thời gian gần đây, lợi dụng chiêu bài dân chủ”, nhân quyền”, tín ngưỡng, tôn giáo và các vấn đề xã hội khác, những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước cấu kết cùng với các thế lực thù địch ở nước ngoài tiếp tục đưa ra những luận điệu tuyên truyền, kiến nghị, đòi hỏi sai trái, cực...

Vì yêu nước hay vì yêu tiền?

12/11/2013 | Bạn đọc

Vì yêu nước hay vì yêu tiền?

Đúng là làm đĩ” thì cũng có 5, 7 đường, có những người làm đĩ” đôi khi họ cũng có những góc độ để tự hào về họ như ở câu thành ngữ dân gian trên....