Chủ đề

KDC Bắc Rạch Chiếc

Cơ quan điều tra thụ lý sai phạm dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc

13/06/2018 | Xã hội

Cơ quan điều tra thụ lý sai phạm dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (Q.9) cho cơ quan điều tra nhằm làm rõ vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án này. Đây là dự án bất động sản do Công ty cổ phần Địa ốc 10 làm chủ đầu tư....