Chủ đề

Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Ập vào tụ điểm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, thu nhiều hóa chất “lạ”

27/04/2018 | Xã hội

Ập vào tụ điểm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, thu nhiều hóa chất “lạ”

Công an Thanh Hóa đã có thông tin về cuộc kiểm tra ngôi nhà ở số 774 phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) và cho biết đây là tụ điểm hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, thu nhiều hóa chất “lạ” thể lỏng màu đỏ, thể bột màu trắng. Người dân vây kín ngôi nhà xem công an kiểm tra tụ điểm...