Chủ đề

hội nghị trung ương đảng

Động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân

27/06/2017 | Chính trị

Động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) thể hiện đường lối quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về phát triển KTTN, là một bước tiến mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực này và toàn bộ nền kinh tế. TS. Tô Hoài Nam, Phó...

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

05/05/2017 | Chính trị

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII khai mạc sáng ngày 5/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Trung ương xem xét, đánh giá ưu khuyết điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

05/05/2017 | Chính trị

Trung ương xem xét, đánh giá ưu khuyết điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết...

Trung ương bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân

05/05/2017 | Kinh tế

Trung ương bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân

Cùng với nội dung về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo...

Hội nghị Trung ương 5: Đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN

05/05/2017 | Kinh tế

Hội nghị Trung ương 5: Đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khi đề cập đến nội dung về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Tổng Bí...

Trung ương sẽ ban hành nghị quyết mới về kinh tế

05/05/2017 | Chính trị

Trung ương sẽ ban hành nghị quyết mới về kinh tế

Trên cơ sở quán triệt thật sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kế thừa, bổ sung phát triển Nghị quyết Trung ương 6 khoá X, sẽ ban hành một...

Hội nghị Trung ương 5 sẽ thảo luận ‘những vấn đề rất lớn và quan trọng’

05/05/2017 | Chính trị

Hội nghị Trung ương 5 sẽ thảo luận ‘những vấn đề rất lớn và quan trọng’

Sáng 5/5, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung trình Hội nghị là...

Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự lãnh đạo nhà nước

11/03/2016 | Chính trị

Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự lãnh đạo nhà nước

TƯ thảo luận việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc...

Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14

13/01/2016 | Thời sự

Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn...

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Đảng XI

07/10/2015 | Chính trị

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Đảng XI

Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, buổi sáng, Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về Đề án bầu cử đại...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại khai mạc Hội nghị TW Đảng

05/10/2015 | Chính trị

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại khai mạc Hội nghị TW Đảng

Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát...

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12

05/10/2015 | Thời sự

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Sáng nay (5/10), Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính...

Trung ương thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

04/05/2015 | Thời sự

Trung ương thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; số lượng và việc phân bổ đại...

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11

04/05/2015 | Thời sự

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11

Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII; Mô...

Hội nghị Trung ương 10 thực hiện công tác nhân sự

05/01/2015 | Thời sự

Hội nghị Trung ương 10 thực hiện công tác nhân sự

Hội nghị TW 10 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược;...