Chủ đề

Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018

WEF ASEAN 2018 và những “vị khách” không mời?

12/09/2018 | Chính trị

WEF ASEAN 2018 và những “vị khách” không mời?

Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội đang là tâm điểm chú ý của thế giới. Với chủ đề “Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4″, WEF ASEAN 2018 do Việt Nam đăng cai tổ chức đã thu hút hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo...