Chủ đề

dự án khách sạn Mường Thanh Cửa Lò

Bộ trưởng Bộ XD nói về xử lý sai phạm của Mường Thanh

16/08/2017 | Xã hội

Bộ trưởng Bộ XD nói về xử lý sai phạm của Mường Thanh

 Tôi dám nhận trách nhiệm của mình về lĩnh vực này song cá nhân tôi không dám cam kết trong một thời gian ngắn tới đây có thể chấm dứt được tình trạng xây dựng không phép, trái phép”.  Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đang trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã thừa nhận...

Kỷ luật cán bộ liên quan đến sai phạm dự án của Mường Thanh

11/08/2017 | Pháp luật

Kỷ luật cán bộ liên quan đến sai phạm dự án của Mường Thanh

Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội kỷ luật khiển trách cán bộ quận liên quan đến sai phạm dự án của Mường Thanh.   Chung cư VP3 và VP5 ( có chủ đầu tư là...