Chủ đề

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2017

26/12/2017 | Chính trị

Khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2017

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng...