Chủ đề

Đơm đó ngọn tre

Có một nghề thất đức: Nghề “Đơm đó ngọn tre”

11/01/2017 | Bạn đọc

Có một nghề thất đức: Nghề “Đơm đó ngọn tre”

Xã hội ta bây giờ xuất hiện những người có ngón nghề” thất đức, đó là nghề đơm đó ngọn tre”. Rồi đến một lúc nào đó qua nhiều kênh thông tin những người bị lừa sẽ nhận ra chân tướng kẻ lừa đảo. Bây giờ người ta đã công khai đả phá nạn chạy chức, chạy quyền, chạy biên chế… vì nạn...