Chủ đề

đo đạc bản đồ

Hoạt động đo đạc và bản đồ phải đảm bảo quốc phòng, an ninh

01/06/2018 | Chính trị

Hoạt động đo đạc và bản đồ phải đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, chiều 1/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đo đạc và Bản đồ; nghe Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Chăn nuôi. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và...
Chủ đề liên quan: , ,