Chủ đề

đa sở hữu

TS. Trần Đình Thiên: Cần đa sở hữu đất đai, chấm dứt các xung đột

26/09/2013 | Kinh tế

TS. Trần Đình Thiên: Cần đa sở hữu đất đai, chấm dứt các xung đột

Ông Thiên cho rằng cần thiết phải đa sở hữu đất đai. Điều này không chỉ giúp giá đất vận hành theo cơ chế thị trường mà còn giúp chấm dứt những xung đột đang hiện hữu. Đề xuất nhóm các giải pháp vực dậy nền kinh tế, TS. Trần Đình Thiên nhấn mạnh quan điểm ưu tiên cải cách, tập trung đột phá...