Chủ đề

cuộc chiến 60 ngày đêm ở Hà Nội

Kỳ tích từ sức mạnh nhân dân

21/12/2016 | Quân đội nhân dân

Kỳ tích từ sức mạnh nhân dân

Việc chiến đấu với quân xâm lược ngay tại Thủ đô là để giam chân địch, giúp T.Ư Đảng, Chính phủ và các cơ quan, nhân dân sơ tán ra vùng an toàn. Trận quyết chiến giữa Thủ đô cũng là để tiêu hao sinh lực địch, đánh vào ý chí xâm lược và kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của quân thù” . Thiếu tướng...