Chủ đề

cống hiến của chủ tích nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và tầm nhìn về An ninh mạng

27/09/2018 | Thời sự

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và tầm nhìn về An ninh mạng

Những chỉ dẫn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về an ninh mạng đã được cụ thể hóa bằng cả những vấn đề lý luận và trong thực tiễn. Chủ tịch nước và tầm nhìn về an ninh mạng Chủ tịch nước Trần Đại Quang với...