Chủ đề

công hàm gửi Liên Hợp Quốc

Không thể tiếp tục nhân nhượng!

02/01/2016 | An ninh quốc phòng

Không thể tiếp tục nhân nhượng!

Việt Nam vừa chính thức đáp trả công hàm của Trung Quốc gửi Liên Hợp Quốc về tình hình Biển Đông số CML/79/2015 ngày 11/12/2015. Theo đó, trong công hàm số 344/HC-2015 đề ngày 29/12/2015, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử...