Chủ đề

Chiến dịch phát tán mã độc

Chiến dịch phát tán mã độc ngân hàng qua máy chủ Facebook CDN

11/09/2017 | Không gian mạng

Chiến dịch phát tán mã độc ngân hàng qua máy chủ Facebook CDN

Nhóm bảo mật MalwareHunter cảnh báo phát hiện một số chiến dịch phát tán mã độc ngân hàng nhắm mục tiêu chủ yếu người dùng Brazil. Nhóm này sử dụng các máy chủ CDN của Facebook để lưu trữ các tập tin độc hại và tránh thoát được các giải pháp bảo mật, nhằm triển khai chiến dịch phát tán thư rác giả...