Chủ đề

chạy quyền

Tôi thấy chạy chỗ, chạy ghế đang song hành với chủ trương sáp nhập

24/08/2018 | Chính trị

Tôi thấy chạy chỗ, chạy ghế đang song hành với chủ trương sáp nhập

Đây là chia sẻ thật của ông Nguyễn Túc. Điều này khiến ông lo lắng sẽ có chạy chỗ, chạy ghế nếu không minh bạch, dân chủ trong lựa chọn cán bộ khi sáp nhập. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảy tỏ sự nhất trí cao với kết luận của Bộ Chính trị...
Chủ đề liên quan: , ,

Loại bỏ những cán bộ đi lên bằng ‘chạy chọt’

21/08/2018 | Chính trị

Loại bỏ những cán bộ đi lên bằng ‘chạy chọt’

Trao đổi với PV về việc Trung ương sẽ kiểm tra việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi cả nước, ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức...

Chống ‘chạy ghế’ trước khi sáp nhập bằng cách nào?

21/08/2018 | Chính trị

Chống ‘chạy ghế’ trước khi sáp nhập bằng cách nào?

Câu chuyện sáp nhập huyện xã, sở ngành được báo chí đặt ra tại họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ vào chiều qua. “Liên quan đến đề án sáp nhập huyện,...

Chạy chức là đỉnh cao của tệ nạn chạy

27/05/2018 | Thời sự

Chạy chức là đỉnh cao của tệ nạn chạy

Bà Bùi Thị An cho rằng: Chạy chức là đỉnh cao của các tệ nạn chạy. Việc chạy” luôn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, đạt đến nghệ thuật nên...

Không ai đủ dũng cảm từ bỏ đặc quyền, đặc lợi sau nhiều năm “phấn đấu”

26/05/2018 | Chính trị

Không ai đủ dũng cảm từ bỏ đặc quyền, đặc lợi sau nhiều năm “phấn đấu”

Theo Trung tướng Trần Văn Độ, chức vụ thường gắn với đặc quyền, đặc lợi nên sinh ra nhiều tiêu cực, trong đó có chạy chức, chạy quyền. Một trong những...

Đảng quyết liệt chống “chạy chức, chạy quyền”

14/05/2018 | Chính trị

Đảng quyết liệt chống “chạy chức, chạy quyền”

Việc Trung ương thống nhất ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, được các chuyên gia đánh giá là bước...

Bí thư cấp tỉnh không là người địa phương: Ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

10/05/2018 | Chính trị

Bí thư cấp tỉnh không là người địa phương: Ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Việc bố trí các Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương sẽ giúp giảm thiểu tình trạng thiên vị, chạy chức, chạy quyền. Hội nghị...

Chống “chạy” để cán bộ không “ngã”

10/05/2018 | Chính trị

Chống “chạy” để cán bộ không “ngã”

Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với 3 trọng tâm lớn, trong đó có đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là...

Con ông cháu cha, cả họ làm quan: Vì sao dai dẳng?

10/05/2018 | Chính trị

Con ông cháu cha, cả họ làm quan: Vì sao dai dẳng?

Nhìn nhận sâu xa, hiện tượng chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu” là hệ quả trực tiếp từ cơ chế khép kín, cục bộ, địa phương trong công tác cán...
Chủ đề liên quan: , ,

Tổng Bí thư: Khắc phục ‘chạy chức, chạy quyền’, ‘thân quen, cánh hẩu’

07/05/2018 | Chính trị

Tổng Bí thư: Khắc phục ‘chạy chức, chạy quyền’, ‘thân quen, cánh hẩu’

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp là một nội dung lớn được tập trung xem xét tại Hội nghị Trung ương 7 khai mạc sáng 7-5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát...

“Chiếc phanh” cơ chế và “cái lồng” kiểm soát, ngăn ngừa

04/05/2018 | Chính trị

“Chiếc phanh” cơ chế và “cái lồng” kiểm soát, ngăn ngừa

Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều nhắc đến cơ chế kiểm soát quyền lực và hình ảnh nhốt quyền lực vào...

Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”- vấn đề cấp bách hiện nay

03/05/2018 | Chính trị

Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”- vấn đề cấp bách hiện nay

LTS: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Cán bộ là cái gốc của công việc”; Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”....

Không còn cửa cho người chạy chức?

19/04/2018 | Chính trị

Không còn cửa cho người chạy chức?

Không có chạy chức” là thông điệp Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII và ai có ý định này thì đừng làm, mệt thêm mà còn bị kiểm tra xử lý! Thông tin trên...

Tại sao người ta phải ‘chạy’ và ‘chạy’ được chức quyền?

02/04/2018 | Chính trị

Tại sao người ta phải ‘chạy’ và ‘chạy’ được chức quyền?

‘Do tâm không sáng của người có thẩm quyền mà thôi! Vẫn là lựa chọn cán bộ chủ chốt có đức – tài, còn nếu bộ lọc không tốt thì đầu ra không...

Đảng quyết tâm chống chạy chức, chạy quyền

31/01/2018 | Chính trị

Đảng quyết tâm chống chạy chức, chạy quyền

Trong suốt hành trình đi cùng dân tộc, Đảng luôn nhấn mạnh yêu cầu tự chỉnh đốn, chống lợi ích cá nhân, chống suy thoái, tư lợi, tham nhũng. Trong công cuộc...