Chủ đề

chất lượng tăng trưởng

GDP và cạm bẫy ‘thịnh vượng’

17/03/2018 | Kinh tế

GDP và cạm bẫy ‘thịnh vượng’

Tổng hoà của sự thịnh vượng” đến từ mỗi người dân, những thứ mà nhiều khi không thể đo lường được bằng GDP. Năm 1776, khi nước Mỹ vừa mới tuyên bố độc lập với lời văn bất hủ của Thomas Jefferson, thì ở bên kia bờ Đại Tây Dương, một tác phẩm bất hủ khác cũng ra đời: Sự thịnh vượng của...

Đổi mới chất lượng tăng trưởng bằng trí sáng tạo, lòng tự tôn dân tộc

01/11/2016 | Chính trị

Đổi mới chất lượng tăng trưởng bằng trí sáng tạo, lòng tự tôn dân tộc

Ban chấp hành TƯ Đảng thống nhất định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá gây tác động xấu đến ổn...

Tăng nợ có giúp nâng chất lượng tăng trưởng

07/12/2013 | Kinh tế

Tăng nợ có giúp nâng chất lượng tăng trưởng

Các kịch bản này đều cho thấy, nâng trần bội chi phát hành thêm TPCP có rủi ro đi kèm là mức lạm phát sẽ cao hơn và thâm hụt thương mại lớn hơn. Ảnh minh họa TS.Lê...