Chủ đề

bí thư kiêm chủ tịch

Nhất thể hoá Bí thư – Chủ tịch UBND: “Dân kêu là phải tới, lập tức giám sát ngay!”

16/08/2018 | Chính trị

Nhất thể hoá Bí thư – Chủ tịch UBND: “Dân kêu là phải tới, lập tức giám sát ngay!”

Nhất thể hoá chức danh Bí thư cấp uỷ kiêm Chủ tịch UBND, Quảng Ninh đã làm ở cấp xã từ năm 2002, cấp huyện thì làm ở Cô Tô từ năm 1994. Kinh nghiệm là cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp trên để khi dân kêu là phải tới luôn, lập tức có đoàn giám sát, yêu cầu giải trình, xử lý ngay”...

“Bí thư không phải người địa phương cũng đỡ một gánh nặng”

28/05/2018 | Chính trị

“Bí thư không phải người địa phương cũng đỡ một gánh nặng”

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, một người khi sang địa bàn khác sẽ đỡ gánh nặng” vì nhiều việc đáng ra người ta phải đối mặt khi ở địa phương. Thời điểm...
Chủ đề liên quan: ,